Nejnovější / Populární

11. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 21/2/2024

01/11/2024/ZMprezence 02/11/2024/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/11/2024/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/11/2024/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/11/2024/ZMDotazy občanů 06/11/2024/ZMNávrh na „Projednání činnosti TERRA Prosperita v působnosti města“ 07/11/2024/ZMDOHODA O NAROVNÁNÍ MEZI MĚSTEM SLANÝ A MGR. PAVLEM ŽÁKEM 08/11/2024/ZMNávrh na schválení obecně závazné vyhlášky na regulaci […]

Revitalizace Soukenické ulice

Vážení podnikatelé a obyvatelé Soukenické ulice,rádi bychom Vás informovali o aktuálním harmonogramu příprav zahájení realizace stavby „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném“. Pro připomenutí, ulice Soukenická je ve špatném stavebně – technickém stavu, a proto se město Slaný rozhodlo ji před několika roky revitalizovat a zahájilo […]

Poplatek za komunální odpad 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 750,- Kč.Splatnost poplatku je do 30. 6. 2024. Kdo má povinnost poplatek uhradit: –      Každá fyzická osoba (včetně cizinců) přihlášená ve městě Slaný nebo v jeho místních částech. –      Každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo […]

Nadcházející události