14. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 16/09/2020

Záznam přímého přenosu 14. Zasedání zastupitelstva města Slaný. 16/09/2020 od 16 hodin. Místo konání: Městské centrum Grand. 01/14/2020/ZMDotazy občanů  02/14/2020/ZMSTATISTICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ – KONTROLA PRŮJEZDU KAMIONOVÉ DOPRAVY 02A/14/2020/ZM Návrh na vydání změny č.2 územního plánu Slaný, pořízené zkráceným postupem.Předmětem je změna podmínek prostorového uspořádání u plochy výroby a […]