Vlastníci nemovitostí si mohou požádat o příspěvek do 30. dubna 2021. Žádosti je také možné podat na úpravu kontejnerových stání. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny dále v článku.      

Rada města Slaného vyhlašuje v souladu s podmínkami „Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové zóny Slaný, jakožto i zbytku městské zástavby v samostatné územní působnosti Města Slaného“výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z fondu na obnovu domů ve městě Slaném pro rok 2021. O poskytnutí příspěvku si mohou požádat vlastníci nemovitostí, kteří provedou obnovu domu během roku 2021 a faktury za provedené práce budou vystavené v období od 18.03.2021 do 31.12.2021.

Termín pro podání žádosti:                                 do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin

Místo pro podání žádosti:                                    Městský úřad Slaný, Velvarská 136 – podatelna

Podmínky jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ Slaný a na internetových stránkách města www.meuslany.cz

Formulář žádosti je k dispozici na úseku manažera rozvoje města MěÚ Slaný, dále v podatelně MěÚ Slaný a na internetu.

Odkazy