Po dlouhých přípravách oznámil vlastník silnice ulice Pražská, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, termín zahájení opravy této komunikace. Spolu s Pražskou bude opraven také kruhový objezd v ulici U Brodu.  Oprava bude probíhat po etapách v termínu od 6. dubna nejpozději do 25. května tohoto roku. Pražská i kruhový objezd budou uzavřené částečně a provoz bude řízen semafory.

Kruhový objezd a Pražská ulice až k železničnímu přejezdu budou uzavřené částečně tj. průjezd bude možný, ale bude řízen semafory. Řidiči by tak měli počítat při své cestě s časovou prodlevou stejně tak cestující městské hromadné dopravy. Termíny jednotlivých etap jsou plánované následovně:

Autobusy veřejné dopravy budou po Pražské projíždět s omezením. Cestující by tak měli počítat s časovou prodlevou. V čase tisku tohoto časopisu bylo s organizátorem dopravy – společností Integrovaná doprava Středočeského kraje domluveno, že: v rámci I. a II. etapy bude dočasně zrušena zastávka autobusů „Pražská (hotel Praha)“. Cestující pro nástup/výstup budou moci využít autobusové nádraží nebo zastávku „Slaný, železniční zastávka předměstí“.  Po dobu III.  a IV. etapy bude dočasně zrušena zastávka „Slaný, železniční zastávka předměstí“. Cestující budou moci využít pro svůj nástup/výstup zastávku „Pražská (hotel Praha)“ anebo autobusové nádraží. Zastávka v ulici Netovická bude sloužit pouze pro linku 456 (Pozor! Linka Slaný – Praha nebude zajíždět do Netovické ulice!).

Přehled jednotlivých etap včetně dopravního značení naleznete na webových stránkách města na adrese www.meuslany.cz

Text: Tomáš Černický, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném

Uzavěra Pražská_kruhovy objezd

Odkazy

Zdroj: MěU Slaný