Plánujete léto a hledáte pro děti program. Pak je přihlaste na naše příměstské tábory. Příjem přihlášek do 22. května 2021.

Teprve odevzdáním těchto dokumentů – přihlášky (č. 1) a smlouvy (č. 6),  bude vaše dítě přihlášené na náš tábor. Ve sporných případech (při naplnění kapacity turnusu) je rozhodující datum a čas odevzdané přihlášky a smlouvy.

PŘIHLÁŠKY A SMLOUVY V ZALEPENÉ OBÁLCE MŮŽETE ODEVZDAT NA PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SLANÉM.
NA OBÁLKU UVEĎTE ZOJA KUČEROVÁ – KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA, SLANÝ

Aktuální počty přihlášených dětí – k  26. 4. 2021:

1. turnus z 20 míst je 08 volných
2. turnus z 20 míst je 15 volných
3. turnus z 20 míst je 18 volných
4. turnus z 20 míst je 12 volných

TURNUS SE BUDE KONAT POUZE PŘI NAPLNĚNÍ CELÉ KAPACITY TJ. 20 MÍST

Nástup na tábor vždy mezi 7:30-8:00. V 8:00 začíná oficiální táborový program.
V den nástupu odevzdáváte dokumenty č. 2, 3, 5 a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.    
Děti si můžete vyzvedávat v 17:00.      
Pokud budete potřebovat dítě vyzvednout v jiný čas, pouze po předchozí domluvě s vedoucí daného turnusu

PLATBA: na adresu uvedenou na přihlášce bude zaslaná faktura s termínem úhrady.

1. přihláška

2. prohlášení

3. GDPR

4. táborový řád

5. prohlášení o bezinfekčnosti

6. smlouva

7. seznam vybavení na tábor

Zdroj: Knihovna Václava Štecha ve Slaném