Spolek Kvalikom opět hodnotil a oceňoval způsob komunikace veřejných institucí s jejími klienty. Třetí ročník soutěže o nejlepší radniční listy, profily na sociálních sítích a web nám udělal opravdu radost. V soutěži Radniční web roku 2022 jsme získali zlato v rámci Středočeského kraje. Celorepublikově jsme obsadili páté místo z celkového počtu 84 hodnocených webů.

Soutěže

Velice dobře jsme si vedli i v dalších kategoriích. Náš Facebook se v krajském kole probojoval na šesté místo v soutěži Zlatý lajk 2022 a Slánská radnice získala stříbro v soutěži Radniční listy roku 2022.

Předseda spolku Kvalikom, z.s. Vít Novák uvedl: ,,Porota se shodla na tom, že zpravodaj je velmi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným periodikem, kterým radnice prokazuje schopnost a vůli schopně, aktivně a moderně komunikovat s obyvateli.Zpravodaj podává velmi kvalitní zpravodajský přehled o dění, nejen o činnosti radnice, ale i o záležitostech týkajících se místních spolků, sportovních klubů, referuje o kultuře, společenských i politických tématech. Vše je navíc zpracováno velmi kvalitní novinářskou formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé a texty obsahují dostatek citací. Gramatika je na skvělé úrovni.Zpravodaj naplňuje požadavky na praktičnost, ale i edukativní funkci, čímž je pro čtenáře atraktivní.Fotografie jsou kvalitativně většinou nadprůměrné.Zpravodaj hodnotíme dlouhodobě jako jedno z nejkvalitnějších periodik, municipality v ČR vydávají. Je na něm vidět opravdu velký kus práce, dlouhé hodiny ladění a důkladná práce grafika i redakce.Hodnocená vydání neobsahují nadměrné množství politické prezentace politických představitelů obce.“

Za skvěle odvedenou práci a získané ocenění vděčíme týmu redakční rady, vnějších vztahů a i naší bývalé kolegyni Markétě Růtové.

V průběhu září se také vyhlašoval sedmý ročník motivační soutěže Přívětivý úřad, kterou pořádá Ministerstvo vnitra České republiky. Úřady obcí s rozšířenou působností a úřady městských částí Prahy 1-22 se v ní utkaly o titul nejvíce přívětivého úřadu kraje i republiky.

Tato soutěž mapuje kvalitu proklientského přístupu úřadů. Sleduje míru online řešení agend, dostupnost služeb pro občany, otevřenost radnic, úroveň komunikace nebo například rozvinutost participace občanů na věcech veřejných. V tomto ročníku se soutěže zúčastnilo 125 obcí s rozšířenou působností, což představuje 55 % ze všech. MěÚ Slaný si ze slavnostního vyhlášení v pražském Muzeu Policie České republiky odvezl třetí místo ve Středočeském kraji.

Všechna tato ocenění nás velmi těší, ale zároveň neusínáme na vavřínech a pokračujeme ve zlepšování naší komunikace směrem k vám.