Během letních měsíců dojde na opravy povrchů vybraných komunikací v našem městě stran vlastníka těchto komunikací. Dovolujeme si proto občany upozornit na termíny oprav a uzavírky vybraných úseků.      

Opravy silnic v létě

Během letních měsíců dojde na opravy povrchů vybraných komunikací v našem městě stran vlastníka těchto komunikací. Dovolujeme si proto občany upozornit na termíny oprav a uzavírky vybraných úseků. Opravy budou probíhat po etapách a budou na sebe navazovat. Objízdné trasy autobusových linek nebyly v čase tisku tohoto čísla známy. Budou proto uvedeny na webových stránkách města na adrese www.meuslany.cz .

  • Ulice Dr. E. Beneše, v celé délce od křižovatky s ulicí Wilsonova až po ulici Třebízského, uzavírka je plánována v termínu 12. – 22. 7. 2021
  • Ulice Palackého, uzavírka v termínu 9. – 20. 9. 2021
  • Ulice Třebízského, oprava rozdělena na 2. etapy:  23. 8. -3. 9. a 3. – 15. 9.2021
  • Ulice Lázeňská (mezi ulicí Nosačická a U Brodu) – zatím nebyl dodán harmonogram, dá se předpokládat termín v září.

Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů se obracejte na Odbor dopravy a silničního hospodářství:

Mgr. Tomáš Černický

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
telefon: 312 511 260, mobil: 724 178 904
e-mail: cernicky@meuslany.cz

MĚSTO SLANÝ, Městský úřad, Velvarská 136, 274 53 Slaný
telefon: 312 511 111 (ústředna), fax: 312 522 771,
ISDS: ID – h3jb7t5, typ – Orgán veřejné moci, majitel – Město Slaný,
www.meuslany.cz

Zdroj: Město Slaný