Veškeré návštěvy našich pracovišť mimo úřední dny a hodiny je nutné předem objednat telefonicky. Žádáme občany, aby zvážili nutnost své osobní návštěvy našich pracovišť. Upřednostňujeme písemný, elektronický, nebo telefonní kontakt před osobní návštěvou. Děkujeme za pochopení.

S ohledem na nepříznivý epidemiologický vývoj, si dovolujeme upozornit občany na nutná opatření v provozu  Městského úřadu ve Slaném s okamžitou platností následovně:

  • Mimo úřední dny, budeme nezbytné návštěvy našich pracovišť vyřizovat pouze na základě předchozího telefonického objednání. 
  • Žádáme vás, abyste zvážili nutnost své návštěvy na našich pracovištích, popřípadě abyste návštěvu omezili na nevyhnutelnou dobu;
  • upřednostňujeme písemný, elektronický, nebo telefonní kontakt před osobní návštěvou úřadu; 
  • pro předání vaší písemnosti využijte, prosím, služeb podatelny našeho úřadu, anebo elektronicky.

Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete na těchto webových stránkách úřadu na www.meuslany.cz případně volejte recepci úřadu na číslo 312 511 111, odkud budete přepojeni. 

Děkujeme za zodpovědný přístup!

Mgr. Jaroslav Brabec

tajemník městského úřadu