Rekonstrukce střešního pláště a odvlhčení haly zimního stadionu byla pozastavena. Důvodem je zásadní pochybení v projektové dokumentaci, které realizaci celého projektu odsouvá. Během října dojde k dokončení rozpracovaných prací, k zabezpečení objektu a k opětovnému zprovoznění haly na zimní sezonu 2021/2022.

Tisková zpráva 7. září 2021

Rekonstrukce zimního stadionu pozastavena

Rekonstrukce střešního pláště a odvlhčení haly zimního stadionu, která začala letos v červnu, byla aktuálně pozastavena. Důvodem je zásadní pochybení v projektové dokumentaci, které realizaci celého projektu odsouvá, ale především prodražuje o několik miliónů korun. Město Slaný se nyní prostřednictvím své právní kanceláře dohodlo se zhotovitelem na ukončení smlouvy.  Během října dojde k dokončení rozpracovaných prací, k zabezpečení objektu a k opětovnému zprovoznění haly na zimní sezonu 2021/2022. K dokončení celé rekonstrukce bude ale nutná oprava vadné projektové dokumentace a hlavně nové výběrové řízení na zhotovitele zbylých prací.

Po zahájení prací byly zhotovitelem zjištěny rozpory mezi skutečností a zadávací dokumentací“, uvedla vedoucí Odboru správy majetku paní Ivana Hádková, a dále pokračuje, “jednalo se především o významný rozdíl mezi výměrou plochy ocelové konstrukce, která měla být otryskána a následné natřena. Skutečná výměra plochy, ve srovnání s výkazem výměr zpracované dokumentace, je o 3 057 m2 vyšší, což mj. představuje navýšení ceny díla o cca 10 mil. Kč. Při demontáži stávající střešní krytiny bylo navíc zjištěno, že se tato neskládá pouze ze 3 asfaltových vrstev, které projektant stanovil ve výkazu výměr, ale ze 7 vrstev, přičemž tyto jsou slité do jedné vrstvy a přitavené do dřevěného podkladu – záklopu střechy. Tento stav přináší nejen zvýšené náklady na likvidaci a uložení odpadu na skládce, ale zejména ztíženou pracnost při demontáži stávající střechy a představuje i další navýšení ceny díla o 5,5 mil. Kč“. Zjištěné vícepráce znamenají nejenom tomu adekvátní posun doby realizace díla, které by se dostalo do nevhodného zimního období, ale zejména nárůst ceny díla o 60 % oproti původní ceně veřejné zakázky, která činila cca 27,1 mil Kč, což je v rozporu s pravidly nastavenými zákonem o zadávání veřejných zakázek

Místostarosta Radek Vondráček uvedl, „Prostřednictvím právní kanceláře se nám podařilo dohodnout se současným zhotovitelem na rozsahu prací směřujících k dokončení části stavby a prací provedených za účelem zabezpečení a zprovoznění objektu. Náhradu škody za vadný projekt a ostatní škody vzniklé v souvislosti s novou veřejnou zakázkou budeme s nejvyšší pravděpodobností uplatňovat po projektantovi“. Celková cena za takto realizovanou část stavby rekonstrukce zimního stadionu činí 17, 5 mil Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky jsou již zahrnuty v rozpočtu města na letošní rok, takže se s nimi počítá.

Jednatel Víceúčelové sportovní haly pan Radek Hlavatý upřesnil informace ke zprovoznění haly, „Do 8. října by měly být dokončeny práce uvnitř haly, poté začne vyklízení a vyčištění ledové plochy. Tu začnou naši pracovníci temperovat a připravovat led, který by měl být sportovcům k dispozici již od 13. října“.

Připravila: Ing. Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný

Rekonstrukce zimního stadionu pozastavena

Odkazy