Radní města vybrali zhotovitele stavby budoucí sportovní haly. Po uplynutí lhůty pro odvolání bude možné podepsat smlouvu a fakticky zahájit výstavbu sportovní haly. Výstavba objektu, který bude stát v severní části města, započne za příznivých klimatických podmínek na přelomu ledna a února příštího roku.      

Položení základního kamene nové multifunkční sportovní haly se opět přiblížilo.

7. prosince 2021, Slaný – Radní města na svém včerejším jednání vybrali zhotovitele stavby budoucí sportovní haly. Po uplynutí lhůty pro odvolání bude možné podepsat smlouvu a fakticky zahájit výstavbu sportovní haly. Výstavba objektu, který bude stát v severní části města, započne za příznivých klimatických podmínek na přelomu ledna a února příštího roku s předpokládaným ukončením na jaře roku 2023. Nová hala nabídne dostatečné, moderní zázemí zejména pro slánské sportovní kluby, stane se vhodným prostorem pro pořádání oficiálních zápasů, ale i místem pro setkávání sportovní veřejnosti.

„Od vydání územního rozhodnutí letos v dubnu se městu podařilo získat potřebné stavební povolení. Hned poté jsme v září vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou hodnotou necelých 120 milionů korun, které bylo ukončeno začátkem prosince. Tím jsme uzavřeli přípravnou fázi projektu. Pokud bude potvrzen výsledek výběrového řízení, tak se můžeme těšit již na zahájení samotné stavby,“ řekl starosta města Martin Hrabánek.

Zároveň město podalo žádosti o dotace, které by přispěly k financování projektu. Manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová uvádí detaily k podaným žádostem o dotace: „Podali jsme žádost u Národní sportovní agentury, kdy bychom v případě jejího schválení mohli v této výzvě získat až 40 milionů korun. Také jsme podali žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Zde je šance získat přibližně 25 milionů korun. Ani jednu z dotací však zatím nemáme schválenou a stále čekáme na výsledky dotačního řízení.

Dále manažerka přibližuje další postup: „V rámci výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi celkem 12 nabídek. Pokud se žádný z neúspěšných kandidátů neodvolá, bude možné s vítězným uchazečem před koncem tohoto roku podepsat smlouvu o dílo.  Staveniště bychom pak mohli předat na přelomu ledna a února příštího roku. Vše je odvislé od příznivých klimatických podmínek.

„V rámci přípravy projektu jsme stavbu doplnili také o malou tělocvičnu, která nabízí možnosti pro další sporty jako je např. aerobic, tanec či fitness. Město dlouhodobě podporuje sportovní a zájmové organizace formou grantů a dotací ze svého rozpočtu. Vzhledem ke kovidovému období považujeme motivaci lidí ke sportování za důležitou,“ dodal starosta města Martin Hrabánek.

Budoucí objekt nabídne zázemí pro sporty jako např. florbal, futsal, basketbal, volejbal, házenou, nohejbal a další. Multifunkční hala bude vysoce energeticky hospodárná a bude vystavena, s ohledem na životní prostředí, v tzv. pasivním standardu.

Připravila: Ing. Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný

Multinfunkční sportovní hala, Slaný Sever – Háje, vizualizace

Odkazy