11. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 21/2/2024

01/11/2024/ZMprezence 02/11/2024/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/11/2024/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/11/2024/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/11/2024/ZMDotazy občanů 06/11/2024/ZMNávrh na „Projednání činnosti TERRA Prosperita v působnosti města“ 07/11/2024/ZMDOHODA O NAROVNÁNÍ MEZI MĚSTEM SLANÝ A MGR. PAVLEM ŽÁKEM 08/11/2024/ZMNávrh na schválení obecně závazné vyhlášky na regulaci […]

10. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 18/12/2023

01/10/2023/ZMprezence 02/10/2023/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/10/2023/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/10/2023/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/10/2023/ZMDotazy občanů 06/10/2023/ZMNávrh na odpis pohledávek k 31. 12. 2023 07/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové opatření č. 40/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění, peněžních darů a vratka dotace 08/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové […]