12. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 17/4/2024

01/12/2024/ZM prezence 02/12/2024/ZM volba ověřovatelů zápisu 03/12/2024/ZM dodatečné zařazení bodu do programu 04/12/2024/ZM schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/12/2024/ZM Dotazy občanů 06/12/2024/ZM odstoupení od kupní smlouvy č. 511/1S/2022 ze dne 22.7. 2022 07/12/2024/ZM INFORMACE K manuálu mobiliáře a povrchů 08/12/2024/ZM Návrh na […]

11. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 21/2/2024

01/11/2024/ZMprezence 02/11/2024/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/11/2024/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/11/2024/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/11/2024/ZMDotazy občanů 06/11/2024/ZMNávrh na „Projednání činnosti TERRA Prosperita v působnosti města“ 07/11/2024/ZMDOHODA O NAROVNÁNÍ MEZI MĚSTEM SLANÝ A MGR. PAVLEM ŽÁKEM 08/11/2024/ZMNávrh na schválení obecně závazné vyhlášky na regulaci […]