V pondělí 25. října proběhly ve Slaném oslavy blížícího se státního svátku. Dopolední program byl věnován vzpomínce na ty, kteří se zasloužili o vznik samostatné republiky. Oslavy zakončil slavnostní večerní program v Městském divadle, kde bylo oceněno 14 osobností.

U příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu. Slaný ocenilo své občany.

 1. října 2021, Slaný – V pondělí 25. října proběhly ve Slaném oslavy blížícího se státního svátku. Dopolední program byl věnován vzpomínce na ty, kteří se zasloužili o vznik samostatné republiky. Představitelé města a členové poslanecké sněmovny Parlamentu ČR položili věnce u památníku padlých v 1. světové válce a u pomníku legionářů na městském hřbitově, a dále také u sochy T. G. Masaryka na Masarykově náměstí. Účast veřejnosti, zejména pak žáků základních škol, byla značná. Večerní program byl spojen s oceněním významných slánských občanů, kteří se zasloužili o přínos v pěti oblastech: Sport a tělovýchova, Kultura, Školství a vzdělávání, Zdravotnictví, Přínos občanské společnosti. I letos byla předána Cena Vlastimila Kybala. Vloni oceňování neproběhlo z důvodu epidemiologických opatření, proto byly letos ročníky 2020 a 2021 spojeny. Slavnostní večer proběhl v Městském divadle Slaný za účinkování slánského ženského sboru Consortium Camerale Slanense.

Pamětní listy obdrželo z rukou starosty Martina Hrabánka celkem 14 osobností za přínos v oblasti:

Sport a tělesná výchova:

Za rok 2020

-    Ladislav Čepelák. Za závodní činnost v cyklistice, za trenérskou činnost v basketbale a za reprezentaci města.

Za rok 2021

-    Jaroslav Janovský. Za dlouholetou závodní a trenérskou činnost ve fotbale zejména za záslužnou a obětavou činnost jako funkcionář fotbalového klubu a za reprezentaci města. 

Kultura

Za rok 2020

Ivana Hušáková. Za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti muzeologie, za podíl na vybudování Národopisného muzea Slánska v Třebízi, za rozšiřování sbírkových fondů Vlastivědného muzea ve Slaném.

Za rok 2021

-   PhDr. Vladimír Přibyl. Za osvětovou a publikační činnost v oblasti historie, kultury a za propagaci kulturního dědictví města Slaný, zejména za založení tradice Slánských rozhovorů a spolupořadatelství Slánské akademie volného času.

Školství a vzdělávání

Za rok 2020

-  Mgr. Miroslava Kaisrlíková. Za celoživotní aktivní přístup, inspirativní a obětavou práci ředitelky Domu dětí a mládeže ve Slaném.

Za rok 2021

-  Jan Pokorný. Za celoživotní laskavou, lidskou a vstřícnou pedagogickou činnost na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném a za aktivní propagaci sportu. 

Zdravotnictví

Za rok 2020

-   MUDr. Jiří Šimák. Za celoživotní, lidsky obětavou a zodpovědnou práci ve funkci ředitele a primáře chirurgického oddělení Nemocnice Slaný.

Za rok 2021

   MUDr. Štěpán Votoček. Za dlouhodobou činnost v Nemocnici Slaný v interním lékařství a gastroenterologii, za záslužnou činnost ve funkci ředitele Nemocnice Slaný zejména pak za podíl na vzniku velkokapacitního očkovacího centra a za propagaci města. -   Mgr. Vlasta Fialová. Za její dlouhodobé odborné zkušenosti v oblasti ošetřovatelství a zdravotní vědy, za její obětavý a lidský přístup, za pedagogickou činnost a za klíčovou roli, kterou sehrála při budování velkokapacitního očkovacího centra ve Slaném. 

Přínos občanské společnosti

Za rok 2020

    Ing. Zbyněk Frolík. Za jeho celoživotní záslužnou a inspirativní činnost v oblasti obchodu, podnikání, filantropie a za šíření dobrého jména města díky přednímu světovému umístění firmy LINET.

Za rok 2021

    Ing. Zbyněk Čeřovský. Zejména za jeho pevný morální a neochvějný lidský postoj, kterým vyjadřoval nesouhlas s okupací v srpnu 1968.    Ing. Milan Šourek, CSc. Za jeho dlouholetou pedagogickou činnost, zejména za aktivní členství v zastupitelstvu města Slaný a za jeho odpovědnou činnost v komisích při radě města.

Cena Vlastimila Kybala

Za rok 2020

   Božena Franková. Za celoživotní záslužnou a obětavou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví Slánska, zejména pak za podíl na renovaci Cífkova statku v Třebízi a za dlouholetou činnost ve funkci ředitelky Vlastivědného muzea ve Slaném. 

Za rok 2021

    prof. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. Za dlouholetou publikační a pedagogickou činnost v oblasti muzikologie, zejména pak za záslužnou činnost v oblasti dějin hudební kultury města Slaný.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala nezávislá Komise pro oceňování osobností, která byla sestavena v roce 2019 pro účely oceňování občanů při příležitosti státního svátku 28. října. Komise je složená ze zaměstnanců městského úřadu a veřejnosti. Předsedou komise je pan místostarosta Radek Vondráček.

Připravila: Ing. Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný