Od 29. listopadu 2022 (úterý) do 15. ledna 2023 (neděle) proběhne uzavírka silnice III/23922 v km 0,100-0,260 (směr stan. Dolín-III/23919) z důvodu provádění stavebních prací.

Uzavírka komunikace Dolín/Beřovice

Doprava bude vedena po objízdné trase – sil. III/23919 do Beřovic, dále po III/23921, III/23933 do Dolína a na III/23922 – obousměrně.Podrobné informace naleznete na našem webu https://www.meuslany.cz/rozhodnuti/d-78718/p1=35999