Stavba multifunkční sportovní haly se blíží

Radní města vybrali zhotovitele stavby budoucí sportovní haly. Po uplynutí lhůty pro odvolání bude možné podepsat smlouvu a fakticky zahájit výstavbu sportovní haly. Výstavba objektu, který bude stát v severní části města, započne za příznivých klimatických podmínek na přelomu ledna a února příštího roku.   […]

Slánský videomagazin – listopad (2021)

V listopadovém videomagazínu uvidíte: den válečných veteránů, natáčení koncertu, den boje za svobodu a demokracii, sejmutí zvonů, jazzové dny, sbírku potravin, cestu vánočního stromu, slavnost světla a představení nové publikace.

Pozdrav J. Knespla – Slaný (2021)

Pan Josef Knespl, slánský legendární fotbalový trenér v těchto dnech slaví velké životní jubileum. 100 let. Jeho pozdrav jsme natočili před pár týdny u příležitosti vyhlášení sportovce desetiletí.

Koordinace podpory ohroženým dětem a rodinám – Slaný (2021)

Projekt řeší dostupnost, optimalizaci a rozvoj sítě služeb ohroženým dětem a rodinám v ORP Slaný. Pilotním zavedením inovativní pozice koordinátora služeb pro ohrožené děti a rodiny projekt podpoří prevenci, aktivizaci a mezioborovou spolupráci aktérů sítě na pomoc dětem a rodinám. Koordinovaná podpora dítěte a rodiny […]

Podpora sportovních a zájmových organizací v roce 2022

Slánské sportovní a zájmové organizace mají opět příležitost žádat o grant z rozpočtu města na pořádání svých jednorázových aktivit v příštím roce. Dále mohou žádat také o dotaci na činnost. Poskytnutí finančních prostředků se řídí Zásadami. Žádosti mohou zájemci podávat od 3. 1. do 31. […]