7. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 21/6/2023

00/07/ZM/2023procedurální náležitosti:• prezence• volba ověřovatelů zápisu• dodatečné zařazení bodu do programu• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/07/2023/ZMDotazy občanů 02/07/2023/ZMNávrh na schválení Územní energetické koncepce města Slaný 03/07/2023/ZMNávrh na schválení uzavření plánovací smlouvy mezi městem Slaný a Ing. Tomášem Fürstem 04/07/2023/ZMNÁVRH NA ZADÁNÍ […]

Slánský videomagazín – květen (2023)

V květnovém vydání slánského videomagazínu uvidíte: krajské kolo olympijského víceboje, oslavy státního svátku, vildeho memoriál, atletické výročí, akci farní charity, husitské slavnosti, den dětí, a návštěvu rady kraje.