Koncert k 400. výročí bitvy na Bílé hoře – Slaný (2020)

Koncert proběhl v sobotu 12. 9. 2020 od 17 hodin v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Představil tvorbu významného skladatele a varhaníka Charlese Luythona (1556/57 – 1620), který působil na dvoře Rudolfa II., a jeho vrstevníků. Akce byla současně návratem mimořádně cenného tisku Luythonových skladeb […]

Otevření obchvatu města – Slaný, (2020)

Reportáž z otevření 2. etapy severního obchvatu města Slaný ze dne 21. 9. 2020 Tisková zpráva 21. 9. 2020 Obchvat kolem Slaného kompletně v provozu Celý úsek obchvatu na trase Velvary – Slaný v délce téměř 13 km byl uveden do provozu. Dnes proběhlo slavnostní uvedení II. […]

14. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 16/09/2020

Záznam přímého přenosu 14. Zasedání zastupitelstva města Slaný. 16/09/2020 od 16 hodin. Místo konání: Městské centrum Grand. 01/14/2020/ZMDotazy občanů  02/14/2020/ZMSTATISTICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ – KONTROLA PRŮJEZDU KAMIONOVÉ DOPRAVY 02A/14/2020/ZM Návrh na vydání změny č.2 územního plánu Slaný, pořízené zkráceným postupem.Předmětem je změna podmínek prostorového uspořádání u plochy výroby a […]