Revitalizace Soukenické ulice

Vážení podnikatelé a obyvatelé Soukenické ulice,rádi bychom Vás informovali o aktuálním harmonogramu příprav zahájení realizace stavby „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném“. Pro připomenutí, ulice Soukenická je ve špatném stavebně – technickém stavu, a proto se město Slaný rozhodlo ji před několika roky revitalizovat a zahájilo […]

Poplatek za komunální odpad 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 750,- Kč.Splatnost poplatku je do 30. 6. 2024. Kdo má povinnost poplatek uhradit: –      Každá fyzická osoba (včetně cizinců) přihlášená ve městě Slaný nebo v jeho místních částech. –      Každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo […]