živě – 13. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 26/6/2024

01/13/2024/ZM prezence 02/13/2024/ZM volba ověřovatelů zápisu 03/13/2024/ZM dodatečné zařazení bodu do programu 04/13/2024/ZM schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/13/2024/ZM Dotazy občanů 06/13/2024/ZM Návrh na schválení Plánovací smlouvy o spolupráci včetně všech jejích příloh se spol. Puretech energy s.r.o. 07/13/2024/ZM Návrh na schválení […]

12. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 17/4/2024

01/12/2024/ZM prezence 02/12/2024/ZM volba ověřovatelů zápisu 03/12/2024/ZM dodatečné zařazení bodu do programu 04/12/2024/ZM schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/12/2024/ZM Dotazy občanů 06/12/2024/ZM odstoupení od kupní smlouvy č. 511/1S/2022 ze dne 22.7. 2022 07/12/2024/ZM INFORMACE K manuálu mobiliáře a povrchů 08/12/2024/ZM Návrh na […]

11. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 21/2/2024

01/11/2024/ZMprezence 02/11/2024/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/11/2024/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/11/2024/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/11/2024/ZMDotazy občanů 06/11/2024/ZMNávrh na „Projednání činnosti TERRA Prosperita v působnosti města“ 07/11/2024/ZMDOHODA O NAROVNÁNÍ MEZI MĚSTEM SLANÝ A MGR. PAVLEM ŽÁKEM 08/11/2024/ZMNávrh na schválení obecně závazné vyhlášky na regulaci […]

10. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 18/12/2023

01/10/2023/ZMprezence 02/10/2023/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/10/2023/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/10/2023/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/10/2023/ZMDotazy občanů 06/10/2023/ZMNávrh na odpis pohledávek k 31. 12. 2023 07/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové opatření č. 40/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění, peněžních darů a vratka dotace 08/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové […]

9. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 15/11/2023

01/09/2023/ZMPREZENCE 02/09/2023/ZMVOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 03/09/2023/ZMDODATEČNÉ ZAŘAZENÍ BODU DO PROGRAMU 04/09/2023/ZMSCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ JAKO CELKU, VČETNĚ SCHVÁLENÝCH ZMĚN 05/09/2023/ZMDOTAZY OBČANŮ 06/09/2023/ZMKOMPLEXNÍ SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SLANÝ 07/09/2023/ZMNÁVRH NA SCHVÁLENÍ PLÁNOVACÍ SMLOUVY SE SPOL. NETOVICE RESORT S.R.O. 08/09/2023/ZMNÁVRH NA SCHVÁLENÍ PLÁNOVACÍ A DAROVACÍ SMLOUVY SE SPOL. REZIDENCE KVÍC S.R.O. […]

8. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 6/9/2023

00/08/ZM/2023 procedurální náležitosti: prezence volba ověřovatelů zápisu dodatečné zařazení bodu do programu schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/08/2023/ZM Dotazy občanů 02/08/2023/ZM Návrh na schválení „Prodloužení platnosti – Obecné závazné vyhlášky města Slaný, kterou se reguluje rušení nočního klidu“. 03/08/2023/ZM Návrh na vydání […]

7. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 21/6/2023

00/07/ZM/2023procedurální náležitosti:• prezence• volba ověřovatelů zápisu• dodatečné zařazení bodu do programu• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/07/2023/ZMDotazy občanů 02/07/2023/ZMNávrh na schválení Územní energetické koncepce města Slaný 03/07/2023/ZMNávrh na schválení uzavření plánovací smlouvy mezi městem Slaný a Ing. Tomášem Fürstem 04/07/2023/ZMNÁVRH NA ZADÁNÍ […]

6. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 17/5/2023

00/06/ZM/2023 procedurální náležitosti: prezence volba ověřovatelů zápisu dodatečné zařazení bodu do programu schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/06/2023/ZM Dotazy občanů 02/06/2023/ZM Návrh na „Schválení ukončení činnosti TERRA Prosperita“. 03/06/2023/ZM Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených městem Slaný za rok 2022 a jejich […]

5. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 22/3/2023

00/05/ZM/2023procedurální náležitosti:• prezence• volba ověřovatelů zápisu• dodatečné zařazení bodu do programu• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/05/2023/ZMDotazy občanů 02/05/2023/ZMArchitektonická soutěž Na Dolíkách – informace o tvorbě zadání soutěže, schválení typu soutěže a následného typu zakázky po soutěži 03/05/2023/ZMA/ Návrh na schválení výsledků […]

4. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 25/1/2023

00/04/ZM/2023 procedurální náležitosti: prezence volba ověřovatelů zápisu dodatečné zařazení bodu do programu schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/04/2023/ZM Dotazy občanů 02/04/2023/ZM Návrh na schválení znění dodatku č. 1 ke kupním smlouvám pro pozemky projektu bydlení Háje 03/04/2023/ZM Návrh na schválení výsledku elektronické […]

3. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 19/12/2022

00/03/ZM/2022 procedurální náležitosti: prezence volba ověřovatelů zápisu dodatečné zařazení bodu do programu schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/03/2022/ZM Dotazy občanů 02/03/2022/ZM Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na další období. 03/03/2022/ZM Návrh členů DR společnosti Slavos Slaný s.r.o. pro […]