Uzavírka komunikace Dolín/Beřovice

Od 29. listopadu 2022 (úterý) do 15. ledna 2023 (neděle) proběhne uzavírka silnice III/23922 v km 0,100-0,260 (směr stan. Dolín-III/23919) z důvodu provádění stavebních prací. Doprava bude vedena po objízdné trase – sil. III/23919 do Beřovic, dále po III/23921, III/23933 do Dolína a na III/23922 – […]

2. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 23/11/2022

01/02/ZM/2022Složení slibu členů zastupitelstva 02/02/2022/ZMprocedurální náležitosti:• prezence• volba ověřovatelů zápisu• dodatečné zařazení bodu do programu• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 03/02/2022/ZMDotazy občanů 04/02/2022/ZMNávrh na schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje rušení nočního klidu 05/02/2022/ZMNávrh na jmenování členů komise Fondu na obnovu […]

Vernisáž výstavy S. Berkovce

Rodák ze Slaného Standa Berkovec strávil většinu života na cestách coby novinář i za rádiovým mikrofonem. Jeho tvář lidé znají z televizních obrazovek, motorkářských i dalších akcí, které kdy moderoval. Jako typický blíženec je pokaždé tam, kde se něco děje, ať už coby dlouholetý člen slánského ochotnického spolku, […]