26. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 25/5/2022

00/26/2022/ZMprocedurální náležitosti:• prezence• volba ověřovatelů zápisu• dodatečné zařazení bodu do programu• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/26/2022/ZMDotazy občanů 02/26/2022/ZMNávrh na schválení Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu na zelená stání na komunální odpad ve Slaném 03/26/2022/ZMNávrh na schválení Zásad pro výstavbu ve […]