5. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 22/3/2023

00/05/ZM/2023procedurální náležitosti:• prezence• volba ověřovatelů zápisu• dodatečné zařazení bodu do programu• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/05/2023/ZMDotazy občanů 02/05/2023/ZMArchitektonická soutěž Na Dolíkách – informace o tvorbě zadání soutěže, schválení typu soutěže a následného typu zakázky po soutěži 03/05/2023/ZMA/ Návrh na schválení výsledků […]

Slavnostní vyhodnocení soutěže Památka roku 2022

Záznam přímého přenosu z 21/3/2023 od 15:00 hod. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ dle zákona). Hodnoceny mohou být […]

Slánský videomagazin – únor (2023)

V únorovém vydání slánského videomagazínu uvidíte: setkání s občany, výstavu v muzeu, otevření pobočky sociální intervence, trénink mladých lezců, netradiční vycházku, projednávání územního plánu a pomoc seniorům.