4. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 25/1/2023

00/04/ZM/2023 procedurální náležitosti: prezence volba ověřovatelů zápisu dodatečné zařazení bodu do programu schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/04/2023/ZM Dotazy občanů 02/04/2023/ZM Návrh na schválení znění dodatku č. 1 ke kupním smlouvám pro pozemky projektu bydlení Háje 03/04/2023/ZM Návrh na schválení výsledku elektronické […]