Slavnostní vyhodnocení soutěže Památka roku 2022

Záznam přímého přenosu z 21/3/2023 od 15:00 hod. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ dle zákona). Hodnoceny mohou být […]