živě – 13. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 26/6/2024

01/13/2024/ZM prezence 02/13/2024/ZM volba ověřovatelů zápisu 03/13/2024/ZM dodatečné zařazení bodu do programu 04/13/2024/ZM schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/13/2024/ZM Dotazy občanů 06/13/2024/ZM Návrh na schválení Plánovací smlouvy o spolupráci včetně všech jejích příloh se spol. Puretech energy s.r.o. 07/13/2024/ZM Návrh na schválení […]