Slánský videomagazín – červenec-srpen (2023)

V prázdninovém vydání slánského videomagazínu uvidíte: velvarskou bránu, slánský okruh, hokejovou přípravu, rock na valníku, hudbu na náměstí, neděli plnou chutí, setkání starosty s pedagogy, nové autobusové zastávky a pozvánku na rožnění býka s boulderingem.

8. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 6/9/2023

00/08/ZM/2023 procedurální náležitosti: prezence volba ověřovatelů zápisu dodatečné zařazení bodu do programu schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 01/08/2023/ZM Dotazy občanů 02/08/2023/ZM Návrh na schválení „Prodloužení platnosti – Obecné závazné vyhlášky města Slaný, kterou se reguluje rušení nočního klidu“. 03/08/2023/ZM Návrh na vydání […]