10. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 18/12/2023

01/10/2023/ZMprezence 02/10/2023/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/10/2023/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/10/2023/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/10/2023/ZMDotazy občanů 06/10/2023/ZMNávrh na odpis pohledávek k 31. 12. 2023 07/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové opatření č. 40/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění, peněžních darů a vratka dotace 08/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové […]

Koncert pro radost (2023)

Pohodlně se usaďte a podívejte se na Koncert pro radost. Premiera v neděli 17. 12. 2023 od 18 hodin. Mimo jiné Vám představí houslový virtuos Jaroslav Svěcený vzácné nástroje. Vystoupí slánské Cameralky s Davidem Šarbochem, děti ZUŠ, Václav Kocál, Jiří Zíma, kapela Nové struny, zazpívá […]