Dobový záznam exhibičního fotbalového zápasu mezi družstvy Bateria a Amfora, který se konal 14. května roku 1989 na fotbalovém stadionu ve Slaném.