Koordinace podpory ohroženým dětem a rodinám – Slaný (2021)

Projekt řeší dostupnost, optimalizaci a rozvoj sítě služeb ohroženým dětem a rodinám v ORP Slaný. Pilotním zavedením inovativní pozice koordinátora služeb pro ohrožené děti a rodiny projekt podpoří prevenci, aktivizaci a mezioborovou spolupráci aktérů sítě na pomoc dětem a rodinám. Koordinovaná podpora dítěte a rodiny […]