XIII. ročník historické konference „Historie nikoho nezabije – Slaný a Slánsko ve XX. století“, listopad 2020. Konference se měla v aule slánského gymnázia uskutečnit v sobotu 7. listopadu 2020. Čínská chřipka a boj proti ní však tomu zabránil. Proto byly v aule jednotlivé příspěvky nahrány a jsou postupně zveřejňovány.

Podrobnosti na www.facebook.com/Konferenceslany

Posluchači se mohou postupně těšit na témata:

1. PhDr. Martin Klečacký, PhD.: Císařský okresní hejtman v českém královském městě. Okresní hejtmané a slánský okres v letech 1868–1918.

2. Lubor Kunc: Poštovní muzeum a slánský rodák malíř Josef Navrátil

3. Mgr. Zdeněk Víšek: Okresní dům v Slaném

4. Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Ze Slánska až na konec světa. František Císař (1892 – 1962), vojín c. a k. armády a legionář ze Zlonic.

5. Mgr. Luboš Marek: Zajištění ochrany význačných osobností při cestách na Slánsko

6. PhDr. Milan Bárta, PhD.: Nacistický Sicherheitsdienst v Kladně

7. Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.: Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda.

8. František Vejr: Žďárek 1982 – zmařený život Slaňáka na hranici

9. doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. a Mgr. Hana Rogalewiczová: Putování za americkým dílem slánského rodáka sochaře Jana Zacha

10. Představení nově vydaného sborníku „Neznámé kapitoly historie – Slaný a Slánsko ve XX. století“, svazku číslo 14 z ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“, se 7 studiemi, vycházejícími z příspěvků, přednesených na konferenci v roce 2019.

13. ročník historické konference tradičně organizuje spolek Wotrubia, spolupořadateli jsou Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Občané města Slaného. Finanční příspěvek poskytlo město Slaný a Středočeský kraj, částečně přispěl též spolek Wotrubia.