Václav a František Cifka. Rodáci z Třebíze a jejich cesta na dvůr portugalského krále a budyňskou radnici

XIV. ročník historické konference „Malý region, velké dějiny – Slaný a Slánsko ve XX. století“

Konference se v aule slánského gymnázia uskutečnila v sobotu 6. listopadu 2021. Jednotlivé příspěvky byly nahrány a jsou postupně zveřejňovány.

Podrobnosti na www.facebook.com/Konferenceslany

Zájemci se mohou postupně těšit na všechny přednášky:

  1. Václav a František Cifka. Rodáci z Třebíze a jejich cesta na dvůr portugalského krále a budyňskou radnici. (Jaromír Tlustý)
  2. Pozapomenutí cukrovarničtí podnikatelé na Slánsku, aneb bratři Beniesové ve Zvoleněvsi 1888-1908 ( PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. Michal Novotný, Ph.D.)
  3. Teorie filmu v myšlení Karla Scheinpfluga (Mgr. Milan Hes, Ph.D.)
  4. Rakousko-uherští námořníci ze Slánska (Lubor Kunc)
  5. Sebevraždy vojáků ze Slánska 1914 – 1920 (Ing. Bc. Pavel Bartoníček)
  6. Hasič a odbojář Josef Sušánek. Příběh muže, který neprozradil. (Jáchym Pešata)
  7. Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda. (Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.)
  8. Soudní proces Jaroslava Jana Pály a společenská atmosféra prvních poválečných let (PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.)
  9. Ze Slaného k osvobození Kuvajtu. Účast české jednotky ve válce v Zálivu 1991. (Ing. Lubomír Šmehlík, pplk v.v.)
  10. ročník historické konference tradičně organizoval spolek Wotrubia, spolupořadateli byly Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Občané města Slaného. Finanční příspěvek poskytl Středočeský kraj, město Slaný a spolek Wotrubia.

Sborník s příspěvky z konference bude vydán koncem roku 2022 jako svazek č. 17 edice „Historie Slánska ve XX. století“, vydavatel Wotrubia, Slaný-Otruby.