Koncert proběhl v sobotu 12. 9. 2020 od 17 hodin v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Představil tvorbu významného skladatele a varhaníka Charlese Luythona (1556/57 – 1620), který působil na dvoře Rudolfa II., a jeho vrstevníků. Akce byla současně návratem mimořádně cenného tisku Luythonových skladeb do slánského kostela, kam byl tento exemplář zakoupen po svém vydání roku 1609. Kniha byla po staletích znovu objevena a vystavena veřejnosti. Koncert současně připoměl trojí výročí roku 1620: bitvu na Bílé hoře (8. 11. 1620), před níž město Slaný zaznamenalo hospodářský a kulturní rozkvět, dále úmrtí Charlese Luythona (2. 8. 1620) a konečně počátek kavalírské cesty Jiřího Adama z Martinic (září 1620), jemuž byl kmotrem sám Rudolf II. a jenž se později stal blízkým poradcem Ferdinanda III.