Reportáž z otevření 2. etapy severního obchvatu města Slaný ze dne 21. 9. 2020

Tisková zpráva 21. 9. 2020

Obchvat kolem Slaného kompletně v provozu

Celý úsek obchvatu na trase Velvary – Slaný v délce téměř 13 km byl uveden do provozu. Dnes proběhlo slavnostní uvedení II. etapy obchvatu, tj. úseku Žižice – Velvary, za přítomnosti zástupců Ředitelství silnic a dálnic, zhotovitele stavby a starostů většiny dotčených obcí.

Stavba obou etap obchvatu za bezmála 750 milionů korun propojuje silnici I/7 s dálnicí D8  a z historického města Slaný, obcí Žižice, Vítov, Luníkov, Ješín tímto definitivně odvádí silné dopravní zatížení s denním průjezdem až 10 000 vozidel, z toho téměř 4 000 vozidel nákladní kamionové dopravy. Radost ze zprovoznění celé části obchvatu se dotýká zejména množství obyvatel, kteří dlouhá léta trpěli enormním dopravním zatížením, špatnou plynulostí provozu a nebezpečnými situacemi, které zvýšený provoz v obcích také přinášel.

Zprovoznění první části obchvatu, ke kterému došlo v loňském roce v prosinci, přineslo Slanému výraznou úlevu od tranzitu. Druhá část přeložky pomůže nejenom obcím, které leží na trase staré komunikace, ale přispěje ke zvýšení jízdního komfortu všech řidičů využívajících silnici I/16“, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Starosta města Slaný pan Martin Hrabánek doplnil „Jsem rád, že otevřením 2. etapy obchvatu se završil desítky let trvající sen mnoha obyvatel obcí na Slánsku. Sluší se proto poděkovat investorovi ŘSD a stavební firmě Strabag za realizaci stavby. Rád bych též poděkoval starostům okolních obcí a pracovníkům městského úřadu za vzornou koordinaci činností, které přispěly k získání stavebního povolení. Dovolím si i připomenout práci bývalého starosty města Ivo Rubíka, který se přípravě obchvatu v minulosti intenzivně věnoval“.

Během stavby obchvatu došlo k odkrytí množství jedinečných archeologických nálezů, které byly po tisících let skryty pod zemí. Unikátní nálezy a kultura lidí, kteří v naší oblasti žili od mladší doby kamenné po raný novověk, budou představeny na největší výstavě našeho regionu s názvem „13 km objevů aneb příběhy skryté pod zemí“. Expozice bude zahájena ve Vlastivědném muzeu ve Slaném 21. října t.r.

Nyní budou po celé délce úseku probíhat tzv. rekultivační práce např. výsadba zeleně. Nejdéle do konce letošního roku proběhne napojení komunikací u Velvar zejména v místě současné křižovatky u čerpací stanice. Řidiči zde budou stále projíždět provizorním jedním jízdním pásem, jako tomu bylo doteď. Ke kompletnímu napojení a úpravě celého prostoru dojde, dle sdělení ŘSD, nejdéle do konce poloviny května příštího roku, kdy je termín pro dokončení stavby.

Připravila: Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný, rutova@meuslany.cz

Odkazy