Tradiční Ples Královského města Slaného se uskuteční v sobotu 12. března 2022 od 20 hodin v Městském centru Grand ve Slaném.

K tanci i poslechu hraje slánská formace S BAND pod vedením Mileny
Cílkové.

Zpívají Marika POSTLEROVÁ a David ŠARBOCH.

Předtančení v duchu vídeňského valčíku předvede taneční škola STANDARD KLUB PRAHA a ukázky moderního tance pak předvede TC R.A.K. SLANÝ.

Jako host vystoupí VLADIMÍR HRON, který vás bude celým večerem také provázet.

Od půlnoci vám bude v uvolněné atmosféře hrát až do 2 hodin ráno známý a populární FUNNY UKULELE BAND.
Tak jako minulý ples, i letos bude součástí plesu města TOMBOLA. Lístek do tomboly obdrží každý účastník plesu při vstupu zdarma.

Samozřejmostí bude i PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ.

Vstupenky můžete zakoupit on-line na www.kultura.slansko.cz, nebo v pokladně Městského kina ve Slaném
(Masarykovo nám. 159, tel. 312 522 608)