Připravuje se unikátní výstava archeologických nálezů objevených při výstavbě obchvatu města.