Dobové retro video z dílny filmového klubu ZK ROH vytvořené roku 1978. Digitalizace původního 8mm filmu.