Další dobové retro video z dílny filmového klubu ZK ROH vytvořené roku 1979. Digitalizace původního 8mm filmu.