V prázdninovém vydání slánského videomagazínu uvidíte: projekt kolpingovi rodiny, basket camp, slánský okruh, nové parkoviště, sos tlačítka, darované slánky, výstavu psů, kumpánovu zahradu, investice ve školství a natáčení klipu zlobidel.