V dubnovém vydání slánského videomagazínu uvidíte: předání velikonoční pomlázky, sejmutí zvonu, francouzský trh, sportovce středočeského kraje, francouzské šansony, ukliďme Česko, knihovnickou dílnu, sbírku potravin, běh pro světlušku a pozvánku na městské slavnosti.