Krátká video reportáž z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Slaného.