Přímý přenos USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ.
19/10/2022 od 16 hodin.
Místo konání: Městské centrum Grand.

01/01/ZM/2022 Složení slibu členů zastupitelstva

02/01/ZM/2022 Určení ověřovatelů zápisu

03/01/ZM/2022 Schválení programu jednání

04/01/ZM/2022 Návrh na schválení změn v Jednacím řádu Zastupitelstva města Slaný

05/01/ZM/2022 Návrh na schválení Volebního řádu pro volbu orgánů města volených Zastupitelstvem města Slaný

06/01/ZM/2022
A) Určení počtu členů Rady města
B) Určení počtu místostarostů
C) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
D) Zřízení Kontrolního, Finančního výboru a Investičního výboru a výboru pro parkovací dům a určení počtu jejich členů

07/01/ZM/2022 Volba volební komise

08/01/ZM/2022 Volba starosty

09/01/ZM/2022 Volba místostarosty/místostarostů

10/01/ZM/2022 Volba členů Rady města

11/01/ZM/2022
A) volba předsedy FV
B) volba členů FV
C) volba předsedy KV
D) volba členů KV
E) volba předsedy IV
F) volba členů IV
G) volba předsedy výboru pro parkovací dům
H) volba členů výboru pro parkovací dům

12/01/ZM/2022 Návrh na schválení odměn členů zastupitelstva

13/01/ZM/2022 Návrh na schválení ostatních nároků členů zastupitelstva

14/01/ZM/2022 Návrh na vydání stanoviska města pro stavbu: hala WEEE a.s., Slaný, na pozemku st. p. 3291, parc. č. 1364/36, 2487 v katastrálním území Slaný.

15/01/ZM/2022 Návrh na schválení zástavní smlouvy k nemovitosti parc. č. 1375/28 v k.ú. Slaný

16/01/ZM/2022 Diskuse