Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 750,- Kč.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2024.

Odpad

Kdo má povinnost poplatek uhradit:

–      Každá fyzická osoba (včetně cizinců) přihlášená ve městě Slaný nebo v jeho místních částech.

–      Každá fyzická nebo právnická osobakterá vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Ohlašovací povinnost je do 15 dnů od vzniku nebo změny poplatkové povinnosti (např. přihlášení a odhlášení pobytu, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, změny u společného variabilního symbolu či nabytí vlastnictví nemovité věci bez přihlášené osoby).

Způsob úhrady poplatku:

·           Osobně v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. č. p. 160 (budova vedle Vlastivědného muzea). Otevírací doba pokladny: pondělí a středa 7:30-17:00 h, úterý a pátek 8:00-13:00 h, čtvrtek 7:30-13:00 h.

·           Bankovním převodem či složenkou s uvedením Vašeho variabilního symbolu, pod kterým Vaše platby evidujeme. Číslo účtu: 40010-0386317309/0800.

·         Prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje na webové adrese https://platby-sc.cz/sluzba/kladno/slany/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad.

Bez správně uvedeného variabilního symbolu nelze platbu identifikovat.Pokud variabilní symbol z jakéhokoli důvodu nemáte, neváhejte nás kontaktovat viz níže.

Informujeme o možnosti přihlášení své e-mailové adresy pro doručování informací k místnímu poplatku za odpad. Přihlášení naleznete na webových stránkách městského úřadu www.meuslany.cz (Městský úřad → Jak si vyřídit… → Registrace k odběru informací týkajících se poplatku za odpad).

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na těchto kontaktech:

telefon: 312 511 233 nebo e-mail: trnobranska@meuslany.cz.