Vážení podnikatelé a obyvatelé Soukenické ulice,
rádi bychom Vás informovali o aktuálním harmonogramu příprav zahájení realizace stavby „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném“.

Pro připomenutí, ulice Soukenická je ve špatném stavebně – technickém stavu, a proto se město Slaný rozhodlo ji před několika roky revitalizovat a zahájilo projekční přípravu. V loňském roce byla akce zařazena do rozpočtu města, následně došlo k podpisu smlouvy, veřejnému setkání s Vámi a poté k odstoupení od smlouvy ze strany stavební firmy. Protože tuto akci vnímáme s ohledem na výše popsaný stav jako velmi důležitou, rozhodli jsme se okamžitě zopakovat výběrové řízení a celou akci připravit k realizaci.  

V rámci revitalizace dojde ke kompletní výměně rozvodů vody a kanalizace, včetně veřejné části přípojek. Stavební firma ALGON, a.s současně provede i opravu povrchu, tedy chodníků a komunikace.

Předpokládaný termín zahájení stavby je předběžně stanoven na 4. březen 2024. Pokud nedojde k nepředvídatelným komplikacím, tak ukončení akce je plánováno na listopad letošního roku. Po dobu stavebních prací bude prostor ulice uzavřen pro motorovou dopravu, řešeno bude pouze nezbytné zásobování. Pohyb chodcům bude umožněn a staveniště bude řádně označeno dopravním značením.

Víme o tom, že v průběhu stavby nás čeká spousta dopravních omezení i komplikovaná řešení dopravní obslužnosti zejména místních podnikatelů, která bychom s Vámi chtěli osobně prodiskutovat. Předem velice děkujeme za pochopení a trpělivost. Výhledem je pro nás všechny vědomí, že provedení revitalizace a s ním spojené zachování kulturního dědictví přispěje k vyššímu standardu bydlení a bezpečnosti chodců.

V případě, že máte zájem o bližší informace, dostavte se na společné setkání. Pokud Vám nabízený termín nevyhovuje, zavolejte Ing. Martině Prokešové, vedoucí Odboru správy majetku (312 511 238, 720 822 750), která s Vámi domluví individuální schůzku.  Termín setkání je 12. 2. 2024 od 17 hodin v salonku MC Grand.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Odkazy

Zdroj: meuslany.cz