Do 21. dubna mají občané s trvalým bydlištěm ve Slaném možnost předložit svůj návrh, který přispěje ke zkvalitnění života ve městě. Veškeré informace zájemci naleznou na nových webových stránkách projektu: meuslany.cz/participativni-rozpocet      

Harmonogram letošního „Miliónu pro občany“
Po roční odmlce se opět může tento projekt pro veřejnost uskutečnit.Moc se těšíme a věříme, že o to větší zájem a množství nápadůvznikne. Letos historicky poprvé vznikly webové stránky dedikovanépouze tomuto projektu. Zde jsou přehledně prezentovány projektyveřejnosti za uplynulé roky. Dále zde naleznete pravidla pro letošníročník a další informace.

21. 4. ukončení sběru návrhů od občanů
21. 4. – 11. 5. posouzení projektů
11. 5. veřejné projednání v MC Grand od 18 hodin
11. 5. – 31. 5. veřejné hlasování
Červen: vyhodnocení hlasování veřejnosti, určení pořadí
Červenec – prosinec: realizace vítězných projektů

Veškeré aktuální informace naleznete na webových stránkách projektu:meuslany.cz/participativni-rozpocet

Kontakty:

Úsek rozvoje města: příjem žádostí/návrhů; konzultace předkladatelů; kontrola formální stránky navržených projektů a jejich realizovatelnost; zastupitelstvo, realizace. – Mgr. Lucie Cífková, tel: 312 511 330, e-mail: cifkova@meuslany.cz

Úsek vnějších vztahů: příjem prezentací pro veřejné projednání; organizace veřejného projednání; příprava, realizace a vyhodnocení hlasování veřejnosti, propagace projektu

 – Ing. Markéta Růtová, tel: 312 511 115, e-mail: rutova@meuslany.cz