Odhalení pamětní desky slovenskému básníku Ivanu Kraskovi, který v Klobukách žil a pracoval.