Projekt spolku Wotrubia. Zajímaví občané města Slaného před kamerou, které v Knihovně Václava Štecha ve Slaném zpovídá Pavel Bartoníček. V tomto díle slánský katolík Michal Sklenička hovoří o svém vztahu k monarchii, kterou v její parlamentní podobě vnímá jako vyšší vývojový stupeň společnosti, o vlivu totalitní výchovy, vývoji v Českých zemích po roce 1918 a legitimitě nástupnictví na českém trůně.