S ohledem na aktuální epidemiologický vývoj se vedení města rozhodlo zrušit Slavnosti světla za přítomnosti veřejnosti. Rozsvěcení vánočního stromu a pohádka pro děti proběhnou pouze online v sobotu 27. 11. 2021. Zrušeno bylo adventní tržiště.

Slavnost světla bude letos bez přítomnosti veřejnosti. Rozsvěcení vánoční výzdoby a pohádka pro děti budou přenášeny online.  S organizací vánočních trhů a koncertů zatím město vyčkává.

25. listopadu 2021, Slaný – S ohledem na současný epidemiologický vývoj, ale také na etické hledisko ve vztahu ke zhoršující se situaci v Nemocnici Slaný, jejímž je město Slaný zřizovatelem, se vedení města rozhodlo zrušit plánované sobotní rozsvícení vánočního stromu za přítomnosti veřejnosti, a doprovodný program včetně adventního tržiště. Slaný se svým rozhodnutím přidalo k ostatním městům a obcím v regionu, které hromadné akce pro veřejnost také již zrušily. Rozsvěcení vánoční výzdoby města a pohádka pro děti budou přenášeny online.

Nebylo to lehké rozhodnutí pro celý organizační tým. Bylo by však pokrytecké na jednu stranu podporovat naši slánskou nemocnici, která musela částečně přerušit operativu pro zřízení třetího covidového oddělení a jejíž zaměstnanci pracují na hraně svých možností, a přitom uspořádat hromadnou akci pro velké množství návštěvníkůDo poslední chvíle jsme věřili, že se nám podaří uspořádat alespoň vánoční trhy s určitými omezeními. Neumíme si ale nikdo z nás představit, že bychom v rámci platných vládních opatření umožnili vstup pouze očkovaným, anebo těm, kteří Covid-19 prodělali. Netěšilo by nás dále dělit naši společnost        a jitřit již tak napjaté nálady ve společnosti. Aktuálně jsme se rozhodli pro online přenos ze slavnostního rozsvícení stromu a vánoční výzdoby města, jako jsme realizovali vloni. Věříme, že bude možné realizovat alespoň část adventního programu. V tomto směru vyčkáváme na další vývoj vládních nařízení. Stejná situace se týká plánovaného novoročního ohňostroje“, uvedl starosta města Martin Hrabánek.

I letos darovala městu vánoční strom soukromá osoba. Smrk stříbrný rostl v jedné ze zahrad rodinného domu ve Slaném přes 50 let a dosáhnul úctyhodné výšky přes 12 metrů a váhy 3,3 tuny. Pro svůj věk, ale především s ohledem na bezpečnost okolních domů, byl určen k pokácení. Strom včera dopravili na Masarykovo náměstí pracovníci Technických služeb Slaný, kteří jej nyní dekorují. Ještě tento týden bude na náměstí také instalován dřevěný betlém, který byl veřejnosti poprvé představen před dvěma lety. I letos bude betlém bohatší o další tři nově vyřezané figury. Přibyde anděl, ovečka a pasáček stáda.

Vánoční strom je symbolem klidu, soucitu s druhými a ochranou slabších. Podpořit duchovní rozměr Vánoc přijdou 23. prosince na Masarykovo náměstí také slánští skauti, kteří zde zájemcům budou rozdávat Betlémské světlo. Program chystá také Farní charita Slaný, která hned na Nový rok spouští Tříkrálovou sbírku.

Připravila:  Ing. Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný