Tisková zpráva 15. dubna 2021

Zastupitelé rozhodovali nejenom o budoucnosti vodních ploch ve Slaném.

Slánští zastupitelé včera na svém zasedání schválili s připomínkami například dlouho připravovanou obecně závaznou vyhlášku o zákazu zejména konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Nyní musí dokument opětovně projít schvalováním stran Ministerstva vnitra. V případě kladného stanoviska, bude vyhláška platná dnem jejího uveřejnění. Dále odhlasovali peníze na zjištění současného stavu Velkého slánského rybníka a průzkumu úbytku vody v něm. Letošní koupací sezóna z důvodu rekonstrukce městské plovárny nebude. Zastupitelé se definitivně rozhodli jít cestou konvenčního koupaliště, namísto výstavby přírodního biotopu. Dále podpořili žádost o dotaci na zbudování knihovny a kulturně – vzdělávacího centra v prostorách nejreprezentativnější slánské budovy bývalého okresního domu.

Návštěvníci městské plovárny se mohou těšit na moderní koupaliště se zajímavými atrakcemi a službami v areálu. Na současném území, které má velikost 3 460 m2, vzniknou na ploše přibližně 1 000 m2 vodní radovánky, především pro rodiny s dětmi a mládež. Tato skupina tvoří ze 75% hlavní návštěvnickou kategorii areálu. Ostatní plochu budou pokrývat přidané atrakce, služby a odpočinková zóna pro zkvalitnění pobytu návštěvníků. „Město by rádo otevřelo plovárnu v příštím roce, ale zahájení I. etapy rekonstrukce je nyní odvislé od nutného přepracování projektové dokumentace“, uvedl starosta města Martin Hrabánek.  

V odborně zpracované studii a posudku se předpokládá, že budoucí úpravy o atraktivní prvky zvýší nejenom celkovou návštěvnost, která se pohybuje kolem 12 500 návštěvníků během 3měsíční koupací sezóny, ale zvýší i tržby z vytvořených doplňkových služeb. Návštěvníci se mohou těšit například na tobogán, přidané hřiště na plážový volejbal, ale také moderní a přístupový pokladní systém; skříňky na uložení cenností, pohodlné převlékací kabiny apod. Součástí postupných úprav bude i kamerový systém pro monitoring vodní plochy, hlavně atrakcí anebo třeba zcela nové zázemí pro plavčíky.

Mezi úsporná opatření a velkou výhodou budoucí plovárny bude bezesporu patřit možnost využití vody ze dvou existujících vrtů, anebo například použití solární energie k napájení různých technologií apod.

Zajímavostí je také možné nezávislé fungování areálu na plavecké sezoně z důvodu přítomnosti dalších služeb. Celý areál by se tak mohl stát výletním místem, místem pro příměstské tábory, sport apod.

Koncept stavebních úprav je navržen tak, aby tyto mohly probíhat po etapách, s ohledem na provozní potřeby a investiční možnosti města. Úpravy tak budou realizovány vždy od konce sezony do začátku další tak, aby byl areál na období letní sezóny vždy plně funkční.

Město Slaný dlouhodobě řeší problémy související s konzumací alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech na území města Slaného zejména pak, v jeho centrální části. „V souvislosti s konzumací alkoholických nápojů pak dochází ke znečišťování veřejných prostranství, kdy si občané stěžují na odpadky, zápach, hluk, pocit nebezpečí při průchodu těmito místy s větším srocením lidí, dále na narušování veřejné pořádku, porušování nočního klidu, konzumaci alkoholu osobami mladšími 18 let apod.“, uvedl tajemník úřadu Jaroslav Brabec důvody, které město vedly k vytvoření Obecné závazné vyhlášky a dále doplnil „Za účelem zabezpečení veřejného pořádku byl odborně vypracován návrh obecně závazné vyhlášky jako pomocný nástroj pro městskou policii, který, jak věříme, pomůže v represivní činnosti, především v ulicích památkové zóny centra města“. Zastupitelé města vnímají novou obecně závaznou vyhlášku jako základní nástroj, jehož účinnost budou po čase vyhodnocovat.

Co je příčinou úbytku vody ve Velkém slánském rybníku? To bude nyní díky schváleným penězům na analýzu současného stavu předmětem zkoumání odborníků. Ti dále provedou průzkum hráze a jejího okolí a budou se zabývat zjišťováním negativních vlivů, které mohou být příčinou chybějící vody v nádrži včetně průzkumu současného technického stavu tělesa hráze. „Místo kolem Novasu, jak tuto vodní plochu nazývají místní, by se tak mohlo do budoucna stát populární rekreační zónou, přírodním biotopem pro občany vyhledávající klidnější variantu koupání a odpočinku“, doplnil záměr místostarosta Radek Vondráček.

 „Kulturní a vzdělávací centrum pod záštitou městské knihovny“ tak zní investiční záměr města na revitalizaci historicky významné slánské budovy bývalého okresního domu. Město se nyní pokusí zažádat o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu „Brownfieldy“. Ten je určen pro budovy, které jsou nezpůsobilé sloužit svému původnímu účelu, a které jsou vhodné pro jiné než hospodářské využití. Celková odhadovaná investice do obnovy budovy přesahuje 40 miliónů korun včetně DPH. „Pokud se podaří získat dotaci, město by tak mohlo počítat s pokrytím 40 % uznatelných nákladů na rekonstrukci a spolufinancování z městského rozpočtu by činilo částku kolem 24,5 miliónů korun“, doplnila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová.

Připravila: Ing. Markéta Růtová, vnější vztahy, Městský úřad Slaný

Odkazy