01/10/2023/ZM
prezence

02/10/2023/ZM
volba ověřovatelů zápisu

03/10/2023/ZM
dodatečné zařazení bodu do programu

04/10/2023/ZM
schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

05/10/2023/ZM
Dotazy občanů

06/10/2023/ZM
Návrh na odpis pohledávek k 31. 12. 2023

07/10/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 40/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění, peněžních darů a vratka dotace

08/10/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 41/2023 – převod z běžných výdajů do výdajů kapitálových OSM a Městské policie

09/10/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 42/2023 – schválení převodu finančních prostředků v rámci běžných výdajů odsh z dopravní obslužnosti na zajištění zimní údržby místních komunikací

10/10/2023/ZM
Návrh energetických projektů na rok 2024, 2025

11/10/2023/ZM
Návrh na schválení plánovací smlouvy se spol. RIPOFIM spol. s r.o.

12/10/2023/ZM
Návrh Programu regenerace městské památkové zóny města Slaného pro roky 2024-2028

13/10/2023/ZM
Návrh na schválení záměru rekonstrukce objektu tomanova 971 pro potřeby bytového fondu se zvláštním užíváním

14/10/2023/ZM
Návrh na vydání Změny č.1 Územního plánu Slaný.

15/10/2023/ZM
Návrh rozpočtu města Slaného na rok 2024

16/10/2023/ZM
odstoupení od kupní smlouvy č. 511/1S/2022 ze dne 22.7. 2022

17/10/2023/ZM
Investiční akce – aktuální informace

18/10/2023/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 9. zasedání zastupitelstva města Slaný

19/10/2023/ZM
Zprávy o činnosti výborů

20/10/2023/ZM
Diskuse – interpelace