Nejnovější / Populární

Revitalizace Soukenické ulice

Vážení podnikatelé a obyvatelé Soukenické ulice,rádi bychom Vás informovali o aktuálním harmonogramu příprav zahájení realizace stavby „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném“. Pro připomenutí, ulice Soukenická je ve špatném stavebně – technickém stavu, a proto se město Slaný rozhodlo ji před několika roky revitalizovat a zahájilo […]

Poplatek za komunální odpad 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 750,- Kč.Splatnost poplatku je do 30. 6. 2024. Kdo má povinnost poplatek uhradit: –      Každá fyzická osoba (včetně cizinců) přihlášená ve městě Slaný nebo v jeho místních částech. –      Každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo […]

10. Zasedání zastupitelstva města Slaný – 18/12/2023

01/10/2023/ZMprezence 02/10/2023/ZMvolba ověřovatelů zápisu 03/10/2023/ZMdodatečné zařazení bodu do programu 04/10/2023/ZMschválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn 05/10/2023/ZMDotazy občanů 06/10/2023/ZMNávrh na odpis pohledávek k 31. 12. 2023 07/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové opatření č. 40/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění, peněžních darů a vratka dotace 08/10/2023/ZMNávrh na rozpočtové […]

Koncert pro radost (2023)

Pohodlně se usaďte a podívejte se na Koncert pro radost. Premiera v neděli 17. 12. 2023 od 18 hodin. Mimo jiné Vám představí houslový virtuos Jaroslav Svěcený vzácné nástroje. Vystoupí slánské Cameralky s Davidem Šarbochem, děti ZUŠ, Václav Kocál, Jiří Zíma, kapela Nové struny, zazpívá […]